ÅU MAS Master Kultur og sprog (Efterår 2016)

Kursusindhold

• Kulturteorier og samspillet mellem sprog, kultur og identitet på samfunds-, institutions- og individplan.

• Analyser af curriculum, herunder læremidler, evalueringsredskaber, styringsdokumenter mv.

Engelsk titel

Master Kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Uddannelse

Dansk som andetsprog

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med synopsis
Kriterier for bedømmelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0