ÅU MAS Sprogbeskrivelse Master (Efterår 2016)

Kursusindhold

Modulet giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Engelsk titel

ÅU Sprogbeskrivelse (Master)

Uddannelse

Dansk som andetsprog - Master

Holdundervisning

Kompendium vil være klar til semesterstart.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 39
  • Total
  • 39