ÅU MAS Dansk som andetsprog: Sprogbeskrivelse (Efterår 15)

Kursusindhold

Modulet giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Engelsk titel

ÅU Sprogbeskrivelse (Master)

Uddannelse

Dansk som andetsprog - Master

Holdundervisning

Sprog og Sprogbeskrivelse, Herlund og Jensen (red.), Samfundslitteratur 2003 (er bestilt til Academic Books på KUA) samt kompendium, som vil være til salg hos Publikom fra slutningen af august (kan evt. bestilles via Publikoms webshop)

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 39
  • Total
  • 39