Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU DAV Andetsprogspædagogik (Forår 2017)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

kr. 8.600,-

Niveau Master
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Charlotte Øhrstrøm (5-656a63746e426a776f306d7730666d)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDVÅ04244U

Engelsk titel

Andetsprogspædagogik

Kursusindhold

Målet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i andetsprogsdidaktik, undervisningsmetoder og curriculum med henblik på undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter. Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Varighed

1 semester

Skemagruppe

-
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 39
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 160,5
Total 409,5

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
(Prøven består i en besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål, der er godkendt af censor, og som udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling ved eksaminanden efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand, ledet af eksaminator.
60 min. forberedelse + 30 min. eksamination (inkl. votering).

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​underviser_i_dansk_som_andet_og_fremmedsprog_katv.pdf

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende