ÅU DAV Sprogtilegnelse (Forår 2017)

Kursusindhold

Målet med modulet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i centrale teorier om andetsprogstilegnelse samt bliver i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen, herunder indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering. Der arbejdes med analyser af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Engelsk titel

Andetsprogstilegnelse

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
(Prøven består i en besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål, der er godkendt af censor, og som udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling ved eksaminanden efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand, ledet af eksaminator

Omfang: 60 min. forberedelse + 30 min. eksamination (inkl. votering).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 39
  • Total
  • 39