ÅU DAV Sprogbeskrivelse (Forår 2017)

Kursusindhold

Modulet giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Engelsk titel

ÅU Sprogbeskrivelse (DAV)

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV

Holdundervisning

Kompendium vil være klar til semesterstart

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 39
  • Total
  • 39