AFLYST BA-tilvalg: Design og hverdagskultur

Kursusindhold

Dette kursus er rettet mod, at deltagerne stifter dybere bekendtskab med væsentlige historiske udviklinger af designprodukter og livsformer i navnlig den vestlige kulturkreds fra ca. anden halvdel af det 19. århundrede til i dag. Kurset sikrer deltagerne gode færdigheder i at analysere og diskutere designobjekter i social- og kulturhistorisk perspektiv såvel som i industri- og teknologihistorisk perspektiv. Vi arbejder her med udviklingslinjer og tendenser inden for design og hverdagskultur i navnlig Europa og USA inden for felter som produktdesign, reklame og kommunikation, forbrugskultur, urbanitet og transport, arbejdsplads, bolig og interiør, livsstil, mode, identitetsdannelse, krop og køn.

I parallel med vores arbejde på kursets historiske og teoretiske stof og case studier  af designobjekter vil vi i kurset foretage et mindre antal feltstudier on location i København for at sikre faglig kompetence til at analysere funktionsmåder og målsætninger i konkrete designinstitutioner, organisationer og virksomheder, herunder praktiske arbejdsprocesser og mål for konceptudvikling, produktfremstilling, formidling og forbrug.

Kurset er kompendiebaseret og involverer en bred vifte af tekster i designteori, designhistorie og designanalyse.

Engelsk titel

Design and everyday culture

Forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 293
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420