Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

DAN; Dansk litteratur

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Bo Jørgensen (7-6b7873786e7b7049717e7637747e376d74)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDAK04001U

Engelsk titel

Danish Litterature

Kursusindhold

Genstanden for Dansk litteratur er den danske litteratur fra 1925 til i dag, idet dog valget af forfatterskaber og værker især tilgodeser gymnasiets krav om undervisning i nyeste tid. Litteratur fra de andre skandinaviske lande inddrages som perspektivering, og eksempler fra andre landes litteraturer og kulturelle udtryk kan indgå med henblik på at indkredse en specifik periode, en bestemt genre eller et gennemgående tema. Parallelt med studiet af det 20. århundredes danske litteratur gives der en indføring i litteraturhistorieskrivningen i og om århundredet, og der gås i dybden med principielle problemstillinger, f.eks. debatten om modernismen og avantgarden, teorier om realismen, den biografiske metodes/biografiens forsvinden og genkomst.

Målbeskrivelse

KA:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_kasf.pdf

Uddannelse

Dansk

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 105
Eksamensforberedelse 59
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
 Tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningstimerne.
 En bunden skriftlig semesteropgave.

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende