DAN; Dansk fonetik og udtalelære for udlændinge

Kursusindhold

Kurset er beregnet for udenlandske studerende som vil finpudse deres udtale af dansk i kombination med systematiske studier af dansk fonetik. Der vil på kurset blive arbejdet både teoretisk og praktisk. Dansk fonetik vil blive gennemgået med særlig vægt på relevante problematikker i forhold til kursusdeltagernes modersmål; ligeledes med fokus på vanskeligheder vil der blive arbejdet med udtale (udtaleøvelser) ud fra et kontrasivt synspunkt.

Engelsk titel

Danish Language for foreign students

Holdundervisning

2 timers holdundervisning og 1 times sproglaboratorium

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig sagsfremstilling med synopsis
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5