DAN; Professionel interaktion og forskningsbaseret kommunikationsrådgivning

Kursusindhold

Kundemøder, medarbejderudviklingssamtaler, reprimander, teambuilding, frokostmøder, kaffemaskinehygge, osv. Det vrimler med snak på enhver arbejdsplads, og i den snak udrettes en masse. I virksomheder og institutioner interagerer medarbejdere fra morgen til aften med kolleger, samarbejdspartnere og kunder. De store organisatoriske opgaver løses i de små daglige interaktioner. Når man interesserer sig for ledelse, samarbejde og kommunikation, er det derfor nødvendigt at kigge på den konkrete dagligdag i detaljer.

Citat fra Johan Trærup, tidligere studerende:

”Vi nørdede hårdt igennem med analyser, hvilket var ret sjovt, og både vi og organisationen fik en aha-oplevelse over, hvor værdifulde resultaterne faktisk var”

På dette kursus lærer du at få kontakt til organisationer, indsamle videoetnografisk data i organisationer, bearbejde videodata og udarbejde transskriptioner samt udvikle analytiske pointer. Du lærer samtidig at omsætte disse pointer til trainables, og bruge dem i en workshopbaseret rådgivningssituation over for medarbejdere.

Kursets omdrejningspunkt er teorier og metoder om videoetnografi og multimodal interaktionsanalyse. Det er en tilgang, der er velafprøvet internationalt, og som har vist sig at have stor værdi for virksomheder og institutioner. De små detaljer har nemlig afgørende betydning for, hvordan social interaktion udspiller sig realtime, og hvordan deltagerne opfatter interaktionen. Det kan være træk som stemmeføring, ordvalg, kropslige handlinger, og det kan være brug af objekter og teknologi, eller måden lokalet er indrettet på.

Kursets program, undervisningsform og litteratur  

Kurset består af 7 lange undervisningsdage. Første undervisningsdag ligger den 25. januar, hvor de studerende bliver inddelt i grupper og klædt på til at kunne tage kontakt til organisationer samt indsamle videoetnografisk data i organisationen. De efterfølgende undervisningsdage ligger i marts – maj, og består i introduktion til videoredigering, transskription, analyse, teorier om social interaktion i organisationer samt teori om hvordan man kan omsætte findings til værdi for organisationen. Kurset består af gruppearbejde, korte oplæg og fælles analysearbejde. Kurset vil bestå af en grundbog samt en række videnskabelige artikler inden for det mikrosociologiske paradigme: etnometodologi, symbolsk interaktionisme, conversation analysis, multimodal interaktionsanalyse og videoetnografi.  

Kurset giver følgende færdigheder og kompetencer 

 • erfaring med at etablere og holde kontakt med en organisation samt omsætte ”nørdede” detaljer til værdi for en organisation

 • viden om hvordan man arbejder ud fra multimodal interaktionsanalyse og CA

Engelsk titel

professional interaction and research based communication advice

Holdundervisning

OBS 1. undervisningsgang er onsdag 25/1/2017 kl 08.00 - 17.00. (lokale 22.2.56 og 22.2.58). Dernæst undervisning torsdage uge 6,8,10,11,12 og 14 i lokale 22.1.62 kl 08.00 - 17.00.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensform er endnu ikke fastlagt.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5