DAN/LING; Makro-sociolingvistik

Kursusindhold

Kurset er koordineret med kurset i mikro-sociolingvistik for at tilbyde en samlet introduktion til sociolingvistikkens væsentligste aspekter. Det er dog også muligt kun at følge dette kursus.

Det er målet med de to koordinerede kurser at give studerende en forståelse af hvordan sprog anvendes som socialt redskab og hvordan sprog og sproglig variation skaber og afspejler deres sociale hverdag. De to kurser giver en samlet forståelse af hvordan social betydning bliver skabt af og med de sproglige resurser mennesker anvender i interaktion. Dette ses i relation til deres hverdag og livsbaner, forståelser og organiseringer af samfund samt deltagelse i og møder med globale netværker. Tilvalgsmønstret i sin helhed vil gøre de studerende fortrolige med metoderne i interaktionel, variationistisk og eksperimentel sociolingvistik og dermed forsyne dem med redskaber til analyser af sprogforandringer, sprogpolitik, sprogholdninger og interaktion. De to kurser henvender sig til studerende fra alle typer humaniora og socialvidenskab og vil videreudvikle den viden de studerende har med sig, uanset hvor de kommer fra.

Det specifikke faglige fokus i kurset i makro-sociolingvistik er på variationsstudier, eksperimentel sociolingvistik, sprogpolitik, sproglige ideologier, flersprogethed og dialekter.

Metoder på kurset (inkl. praktisk træning) omfatter korpusanalyse, sprogholdningseksperimenter, kvantitativ databearbejdning og elementær statistik. Deltagerne vil få overblik over, indgående viden om og førstehåndserfaring med de nævnte metoder.

Læringsmål for kurset i makro-sociolingvistik: de studerende skal lære at søge i relevante korpora og skaffe viden gennem sproglige eksperimenter. De skal kunne undersøge variation systematisk, forstået på baggrund af sociale inddelinger og omverdensforståelser og bearbejde indsamlede data med valg af passende kvantitative og/eller kvalitative metoder.

Engelsk titel

macro sociolinguistics

Uddannelse

Tilbydes på Dansk som KA-Tilvalg og på Lingvistik som Sociolingvistisk emne.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med synopsis
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5