DAN; Sociale medier i strategisk kommunikation

Kursusindhold

Sociale medier spiller en stadig større og vigtigere rolle i organisationers strategiske kommunikation. Dette kursus fokuserer på spørgsmål som: Hvordan anvendes sociale medier i organisationers strategiske kommunikation? Hvilke muligheder og faldgruber findes? Hvordan har udviklingen i professionel brug af sociale medier været? Og hvordan kan en hensigtsmæssig strategi for professionel brug af sociale medier se ud – og hvorfor?

Kurset fokuserer således på organisationers anvendelse af sociale medier til opnåelse af strategiske mål for rutine-, kampagne- og krisekommunikation i en netværkskontekst – og på hvordan organisationer skaber hensigtsmæssige identiteter og relationer for sig selv, stakeholdere og omverdenen generelt.

Kurset introducerer til teori om sociale medier, til teori om strategisk brug af disse medier i en professionel kontekst samt til sociale mediers rolle i individers og organisationers identitets- og relationsskabelse.

De studerende skal også opnå kompetencer i at vurdere en professionel aktørs setup og brug af sociale medier i relation til formulerede strategiske mål og opnå kompetencer i at tilrettelægge strategi for en organisations hensigtsmæssige brug af sociale medier i rutine- kampagne- eller krisekontekst. Endvidere vil de studerende opnå kompetencer inden for rådgivning om hensigtsmæssig professionel interaktion på sociale medier

Engelsk titel

Social media in strategic communication

Målbeskrivelse

Eksaminanden kan

 • redegøre for og reflektere over sociale mediers rolle i en kommunikationsstrategisk kontekst baseret på dyb forskningsmæssig viden
 • redegøre for og reflektere over forskellige typer af fællesskabers betydning for sociale mediers rolle i individers og organisationers identitets- og relationsskabelse
 • identificere udviklingstræk og diskutere udviklingsmuligheder i strategisk brug af sociale medier.

DAN KA-2008

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

DAN KA-2015

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

Dette kursus består af forelæsninger og gruppeoplæg. Da faget i høj grad
bestræber sig på at sætte teori i relation til praksis, vil der være en række
individuelle og gruppebaserede øvelser i praktiske analyser, og der vil være gruppearbejde, hvor målet er at applicere teori på empiri og cases. Endvidere vil der være underviserstyret plenumrefleksion med henblik på afdækning af perspektiverne i

Der undervises mandage 9 - 15 uge 37, 38, 40, 41, 43, 45, 48

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
DAN KA-2015
Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.

DAN KA-2008
Disp. prøveform ved vintereksamen 2016/2017
Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5