DAN; AFLYST Mikro-sociolingvistik

Kursusindhold

Kurset er koordineret med kurset i makro-sociolingvistik for at tilbyde en samlet introduktion til sociolingvistikkens væsentligste aspekter. Det er dog også muligt kun at følge dette kursus.

Det er målet med de to koordinerede kurser at give studerende en forståelse af hvordan sprog anvendes som socialt redskab og hvordan sprog og sproglig variation skaber og afspejler deres sociale hverdag. De to kurser giver en samlet forståelse af hvordan social betydning bliver skabt af og med de sproglige resurser mennesker anvender i interaktion i relation til deres hverdag og livsbaner, forståelser og organiseringer af samfund og deltagelse i og møder med globale netværker. Tilvalgsmønstret i sin helhed vil gøre de studerende fortrolige med metoderne i interaktionel, variationistisk og eksperimentel sociolingvistik og dermed forsyne dem med redskaber til analyser af sprogforandringer, sprogpolitik, sprogholdninger og interaktion. De to kurser henvender sig til studerende fra alle typer humaniora og socialvidenskab og vil videreudvikle den viden de studerende har med sig, uanset hvor de kommer fra.

kurset i mikro-sociolingvistik fokuserer vi fagligt på interaktionel sociolingvistik, lingvistisk etnografi, ”sprogning” og mikrosociologi. Metodedelen på kurset (inkl. praktisk træning) omfatter observation, interview, kvalitativ kodning og sekventiel analyse.

Læringsmål: de studerende skal kunne analysere en sproglig udveksling med dens variation i lyset af dens kontekst. De skal lære at forholde sig kritisk og analytisk til sproglige resurser anvendt i interaktion. De skal kunne vurdere indsamlede datas brugbarhed i forhold til en specifik sociolingvistisk problemstilling.

Engelsk titel

micro sociolinguistics

Uddannelse

Tilbydes KUN som KA-Tilvalg.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Portofolio
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5