DAN; Identitet og diskurs

Kursusindhold

Hvordan kan man bruge diskursanalyse til at ændre spisevanerne hos en enlig mor i Uggerløse? Kan man lave en diskursanalyse af et burgerbillede? Eller et højhus? Hvordan burger vi sproget til at skabe os selv – og lægge afstand til de andre? Det er spørgsmål som disse,  du får lov at prøve kræfter med på dette kursus.

Diskursanalyse er en analysemetode, der indlejrer sig i selve den konstruktionistiske verdensopfattelse: Sproget som (med)skaber af den diskursivt konstruerede sociale verden. Vi vil se på hvordan individet sprogligt og diskursivt konstruerer sig selv i mødet med omverdenen, og vi vil undersøge hvordan kommunikative begivenheder bidrager til denne konstruktion ved at se på spørgsmål som: Hvordan bruger vi sproget til at skabe os selv? Er vi på en gang "sprogets herre og slave",  og hvordan skal vi forstå begrebet diskurs? Hvordan anvender man diskursanalyse i praksis? Hvordan skaber vi på baggrund af  diskursanalyser fx attraktive roller og meningsfulde fortællinger for os selv og andre? Hvordan bruger vi diskurser og narrativer til at ændre vores adfærd?

Man bliver ikke dygtig til at anvende diskursanalyse, ved at læse om det. Kurset

sigter derfor på lige dele teoretisk diskussion og praktisk diskursanalytisk arbejde.

Du vil i løbet af kurset blive introduceret til forskellige diskursanalystiske tilgange, fx kritisk diskursnalyse (bl.a. Fairclough og Chouliaraki), diskursteori (Laclau og Mouffe, Bom) og diskurspsykologi (Potter og Wetherell), samt til identitetsteori og -konstruktion (bl.a. Lacan, Foucault, Gergen, Giddens, Zimmerman, Hall,) og vil desuden blive præsenteret for en række teoretikere bl.a. Althusser, Derrida, J.P. Gee og Wittgenstein. Du vil få mulighed for at afprøve de forskellige tilgange på en række analyseobjekter i form af tekster, interviews, kampagnematerialer, mødeoptagelser, billeder og konkrete objekter og derigennem få hands-on-experience med  diskurs- og identitetsanalyse.

Integreret i kurset er et fokus på den praktiske anvendelse af diskursanalysen (applied discouse analysis): Hvad gør man med den viden, man via analysen genererer? Hvordan anvender man den til fx at skabe nye kommunikative begivenheder? For at opnå stærk integration af teori og praksis får du derfor mulighed for at prøve kræfter med at lade dine analyser danne grundlag for design af fx. kommunikationsløsninger eller attraktive roller, der kan indgå i løsningen af konkrete virkelige problemstillinger.

Engelsk titel

Identity and Discourse

Kurset veksler mellem forelæsninger, studenteroplæg og gruppearbejde bestående af konkret, praktisk analysearbejde.

Grundbøger vil være:

Jørgensen og Philips: Diskursanalyse som teori og metode, Samfundslitteratur

Bom: Diskursanalytisk metode, Samfundslitteratur 2015

Tannen, Hamilton og Schiffrin (red): The handbook of discourse analysis, John Wiley & Sons 2015 (kan tilgås online på: http://onlinelibrary.wiley.com.ep.fjernadgang.kb.dk/book/10.1002/9781118584194

 

Der vil derudover foreligge et kompendium ved kursusstart, og der vil blive henvist til elektroniske artikler og bøger i KB/Rex.

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5