DAN; Lilly, Liam og Legolas: Personnavnebrug i moderne tid

Kursusindhold

Kimen til nutidens navnebrug opstod i 1800-tallet da bølger af forskellige kulturelle strømninger skyllede ind over Danmark. For eksempel bragte romantikken en masse nordiske navne (fx Thyra og Viggo) med sig, som ikke var blevet brugt i mange hundrede år. En række engelske (fx Lilly og William) og russiske navne (fx Olga og Ivan) blev ligeledes introduceret på grund af nyoversat litteratur. I dag ser vi en stor påvirkning fra forskellige medier med navne på fodboldspillere (fx Cristiano, Lionel), deltagere fra realityshows (fx Amalie, Gustav), musikstjerner (fx Liam) samt karakterer fra film og TV-serier (fx Emil, Ida og Legolas) m.m.

En anden styrende faktor i navnebrugen er navnelovgivningen. Med 1800-tallets restriktive lovgivning skulle alle danskere have et efternavn (fx Jensen, Møller og Nyrup), og de karakteristiske danske mellemnavne (fx Grøn, Vestergaard og Juel) opstod i kølvandet herpå. Også med hensyn til fornavnebrugen har lovgivningen været ganske restriktiv, men i dag er den mere liberal end nogensinde, og mange ændrer deres navn ligesom helt nydannede navne ser dagens lys (fx Cirkel og Sne).

Kursets hovedfokus er tiden efter år 1800, men der suppleres med nedslag i ældre tiders navneskik fra vikingetiden og frem, som forklarer grundlaget for den moderne navnebrug. Herved giver kurset en bred indsigt i navneskikkens sammenhæng over tid, sprogets udvikling samt litteratur og mediers påvirkning i samfundet

Engelsk titel

Lilly, Liam and Legolas: The modern usage of personal names

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning har den studerende opnået:

 • overblik over personnavneskikkens udvikling i Danmark fra vikingetiden og frem til i dag, med hovedvægt på tiden efter 1800.

 • indsigt i personnavneforskningens begreber, teorier og metoder.

 • færdighed i at analysere relevante navnematerialer

 

DAN 2008

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

DAN KA-2015

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

DAN BA-TV

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/enkelststaaende_batv.pdf

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5