DAN; Færøsk litteratur - Fra roman til film

Kursusindhold

Med udgangspunkt i Jørgen-Frantz Jacobsens "Barbara" vil  processen med at transponere et kunstværk fra en form over i en anden  blive undersøgt.

Første del af kurset  vil bestå i en grundig analyse af romanen ”Barbara”, hvor  vi bl.a. vi se på , om titelpersonen er en forfører eller en bedrager i kierkegaardsk forstand. Desuden på kategorien ”historisk roman”. Herefter vil vi kort se på, hvordan Jørgen-Frantz Jacobsens roman forholder sig til J.P. Jacobsens "Fru Marie Grubbe" 1876 og Abbé Prevosts "Manon Lescaut" 1731. To romaner, som han under skriv_ningen sagde, at han måtte vare sig for. Herefter skal vi se på Nils Malmros' film og dens manuskript, som vil blive udleveret i fotokopi. Bearbejd_ningen til filmmanus vil blive analyseret, hvor der bl.a. vil blive fokuseret på ændringer i forhold til romanen, og på hvilke filmiske overvejelser, der måtte ligge bag disse. Vi vil gøre en del ud af selve transponeringen fra roman til film. I slutningen af forløbet vil Niels Malmros forventelig selv deltage.

Engelsk titel

Novels into films

Holdundervisning

En litteraturliste vil blive udleveret i starten af forløbet, men som introducerende læsestof  kan disse titler nævnes: Omkring Barbara. En antologi. Fisker & Schou 1997,  Peter Harms Larsen: De levende billeders dramaturgi. Bind 1: Fiktionsfilm. Kbh. 2003 og Linda Seger: The Art of Adaption: Turning Fact and Fiction into Film. New York 1992.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5