DAN; Illusion og forførelse i nordisk litteratur fra Kierkegaard til Blixen

Kursusindhold

Digtning skaber illusioner, siger man. Men visse digterværker handler også om illusioner og viser, hvordan de styrer mennesker igennem livet, ja somme tider ind i døden. Illusioner kan være skæbnesvangre. En række af de bedste forfattere i nordisk litteratur har gjort illusion, selvbedrag, bedrag og forførelse til deres grundtema. På kurset vil vi læse nogle af disse forfattere og derved trække en linje gennem 100 års litteraturhistorie. Linjen går fra Søren Kierkegaards Forførerens Dagbog (1843) til Karen Blixens Vintereventyr (1942). Mellemstationerne er en håndfuld af M.A. Goldschmidts noveller (hovedsagelig fra 1860'erne), Henrik Pontoppidans romaner Mimoser (1886) og Det forjættede Land (1891-95) samt et eller to af Henrik Ibsens skuespil.

Kurset vil ikke blot anlægge en litteraturhistorisk vinkel, men også styrke de studerendes litteraturanalytiske og -psykologiske kompetencer. De analytiske ved at sætte fokus på nogle af de virkemidler, som digtningen kan bruge for at kaste lys over menneskelig handling, motivation og ubevidsthed. De psykologiske ved at forsøge at indkredse og definere centrale fænomener i menneskelig adfærd.

Første undervisningsgang holdes en indledningsforelæsning om begreberne illusion og forførelse med eksempler, der rækker bag om romantikken, bl.a. til folkeviserne og den klassicistiske komedie. Men ellers holder kurset sig til tiden efter romantikkens gennembrud. Første undervisningsgang udleveres også semesterplan, litteraturhenvisninger og forslag til studenteroplæg. Endelig bedes deltagerne som forberedelse læse halvdelen af Forførerens Dagbog (til og med optegnelsen dateret »d. 2. Aug.«; brug helst Søren Kierkegaards Skrifter, enten i bogform eller på nettet: www.sks.dk).

Engelsk titel

Illusion and Seduction in Scandinavian Literature from Søren Kierkegaard to Karen Blixen

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5