DAN; AFLYST Læsning og læseundervisning

Kursusindhold

Overvejer du at blive dansklærer, fx i gymnasiet eller på læreruddannelsen? Vil du vide mere om hvordan man lærer at læse – og mere opmærksom på hvordan du selv læser? Så vil dette kursus være en god bagage. Vi vil beskæftige os med spørgsmål som disse:

Hvilke faktorer bestemmer hvor hurtigt man læser, og hvor godt man forstår det man læser?

Hvordan er den typiske udvikling af læsefærdigheder – og hvordan kan man som underviser hjælpe udviklingen på vej?

Hvorfor har mange svært ved at stave – og hvad kan man gøre ved det?

Hvordan afgør man, om en person er ordblind – og kan læsevanskeligheder afhjælpes?

Hvordan vurderer man kvaliteten af læse- og staveprøver?

Faglige mål: Formålet med kurset er, at deltagerne får indsigt i læsning og stavning, inkl. vanskeligheder med læsning og stavning og undervisning i læsning og stavning – fra begyndertrinnet til videregående niveau. Hertil hører, at deltagerne bliver bekendt med læseforskningens metoder og resultater, og at de får erfaringer med selv at læse områdets primærlitteratur.

Litteratur: Som grundbog benyttes Carsten Elbro: Læsning og læseundervisning, Gyldendal (3. udgave, 2014).

 

Engelsk titel

Reading: Decoding, comprehension, and teaching

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5