Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

DAN; Økuller og universalisme: De islandske sagaers grænseløshed

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Gottskálk Jensson (9-727a7f7f7e766c77764b738078397680396f76)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDAK00216U

Engelsk titel

Insular madness and universalism: The unboundedness of Icelandic sagas

Kursusindhold

Kurset, som kredser om et udvalg af de islandske sagaer, islændingesagaer, oldtidssagaer og riddersagaer, vil undersøge, Islands enestående litterære produktion fra middelalderen. På den fjerne ø i Atlanten forsøgte islændingene at beskrive intet mindre end hele den kendte verden og dens historie. Vi vil undersøge paradokset, at denne meget ambitiøse, narrative universalisme opstod på en næsten ubeboelig og tyndt befolket ø langt borte i Nordatlanten. Det er næsten, som om man først sejlede væk for at bosætte sig så fjernt fra andre, som det overhovedet kunne lade sig gøre, hvorpå man så blev besat af en ustoppelig fortælletrang, en lyst til at beskrive alting – anonymt og på afstand, fra syd til nord, fra riddere til vikinger. Hvad bemyndigede de navnløse, fattige og kongeløse sagaskrivere, som måtte vide at de tilhørte civilisationens alleryderste periferi, til ikke kun at fortælle om øens bosættelse og deres egne bedrifter (i islændingesagaerne), men til at bevare hele nordens mytologi (i Snorres Edda), og til at »huske for Germanien« (i gude- og heltedigte og oldtidssagaer), som den argentinske forfatter Jorge Louis Borges formulerede det? Hvorfor, som Saxo skriver i fortalen til sin Danmarkshistorie, brugte de fattige islændinge »hvert øjeblik af deres liv på at opdyrke kendskabet til andre folks bedrifter«? Hvorfra kom sagaøens grænseløse, kreative overskud?

Kurset tilbyder en grundig indføring i en række af de islandske sagaer: islændingesagaer, oldtidssagaer og riddersagaer. Kurset, som vil undersøge, Islands enestående litterære produktion fra middelalderen, vil udfolde en vifte af litterære, sproglige, historiske og håndskriftfilologiske tilgange. Kurset henvender sig i første omgang til alle litterært og historisk interesserede studerende på Dansk KA, men det vil også uden problemer kunne følges af KA-studerende på Historie og Litteraturvidenskab. Desuden er der mulighed for (med kortere pensum) at tage kurset som et BA-Tilvalg. Forløbet ledes af lektor Erik Skyum-Nielsen, INSS, Gottskálk Jensson og Annette Lassen, lektorer på Nordisk Forskningsinstitut

Målbeskrivelse

Kandidaten kan

  • i hovedtræk beskrive den islandske middelalderlitteratur
  • i hovedtræk indkredse sagaernes historiske, sociale og kulturelle kontekst i islandsk middelalder

  • i hovedtræk gøre rede for middelalderens håndskriftkultur og tekstoverlevering

  • karakterisere centrale teorier og metoder inden for sagaforskningen og diskutere begge dele selvstændigt

  • anvende relevante litteraturanalytiske begreber og indfaldsvinkler på repræsentative sagaer

  • dokumentere historisk overblik over sagaforskningen og gøre rede for dens nuværende status

  • perspektivere studiet af sagaerne videnskabsteoretisk og faghistorisk

Dansk KA 2008:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

Dansk KA 2015:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

Dansk BA-tilvalg:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/enkelststaaende_batv.pdf

 

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Underviser

Annette Lassen
Erik Skyum-Nielsen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Unden for skemagruppe
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Kapacitet

35

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 160,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende