DAN/SPS; Sprogets magt og magtens sprog

Kursusindhold

Sprog spiller en grundlæggende rolle for hvordan mennesker skaber og vedligeholder social mening, fællesskaber og forskelle. Dette kursus beskæftiger sig med sprogets magt i den forstand at vi skal se nærmere på hvordan vi på et overordnet samfundsniveau gennem sprog konstruerer den sociale verden, definerer og klassificerer fænomener, men også hvordan vi i konkrete situationer bruger sprog i interaktion og forhandling med andre og derigennem fremstiller fænomener på en bestemt måde, kategoriserer os selv og hinanden samt forsøger at opnå vores mål.

 

Omvendt påvirker de sociale kategoriseringer, forskelle og samfundsnormer vi lever med, også vores sprogbrug. I den forstand beskæftiger kurset sig også med hvordan sprogbrug og tegn kommer til at blive forbundet med bestemte værdier og sociale roller, og dermed hvordan nogle former for sprogbrug associeres med mere magt eller symbolsk anerkendelse end andre.

 

På kurset beskæftiger vi os med både sociologiske, socialpsykologiske, diskursanalytiske og sociolingvistiske problemstillinger, metoder og synsvinkler. Vi skal beskæftige os teoretisk med begrebet magt og med sammenhænge mellem sprog, magt og ideologi, sprog og identitet samt sprog og sociale relationer.

 

 

Engelsk titel

The power of language and the language of power

Målbeskrivelse

Efter at have fulgt kurset skal den studerende kunne:

 • redegøre for problemer, metoder og tilgange ved studier af sprog, meningsskabelse, sociale relationer og magt;

 • selvstændigt og på videnskabelig vis formulere og belyse en afgrænset problemstilling inden for emnet sprogets magt og magtens sprog;

 • tilegne sig en større vidensmængde med relevans for emnet og demonstrere evne til at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt;

 • foretage en dybtgående analyse og diskutere etablerede teoretiske positioner velreflekteret i relation til sprog, meningsskabelse, sociale relationer og magt;

 • formidle den valgte problemstilling klart, i akademisk form

Se mere i din studieordning.

Dansk KA-ordning 2015:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

Dansk KA-ordning 2008:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

Dansk BA-tilvalg:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/enkelststaaende_batv.pdf

 

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5