DAN; Sociale medier og sprog

Kursusindhold

I takt med de sociale mediers stigende popularitet er digitale kommunikationsformer blevet en almindelig del af vores hverdagskommunikation. For eksempel når vi smalltalker på Facebook, deler videoer med hinanden på YouTube, skaber romantiske forbindelser gennem netdating og viser os fra vores bedste og værste sider på henholdsvis Instagram og Snapchat. Med de sociale medier er der opstået nye kommunikationspraksisser, nye muligheder for selvpræsentation og nye normer for sprogbrug. Formålet med dette kursus er at undersøge disse nye mønstre.

Sprogbrugen på de sociale medier har i de senere år været genstand for mediernes søgelys. Her tematiseres brugen af sociale medier ofte som en trussel mod ”det danske sprog". Sådanne forudfattede holdninger vil blive efterprøvet og diskuteret på kurset, og vi vil således sammen analysere hvordan både ”nye” og ”gamle” sprognormer bringes i spil af brugerne på de sociale medier. Ligeledes emmer den offentlige debat af bekymrede miner, der peger på uhensigtsmæssige sociale konsekvenser ved de nye mediepraksisser (så som stress, mobning og overfladiskhed). Kurset klæder også de studerende på til at nuancere sådanne påstande og undersøge komplekse sociale dynamikker, som de udspiller sig blandt brugere på forskellige medier.

På baggrund af dette spørger vi hvilken rolle sociale medier spiller i vores hverdagsliv, og hvordan studiet af sociale medier kan undersøges fra et sociolingvistisk og brugerorienteret perspektiv?

Kurset introducerer til nyere sociolingvistisk teori og metode, og hvordan disse kan anvendes i studiet af sprogbrug på de sociale medier. Kurset har også et metodisk og praktisk aspekt, idet der vil blive lagt stor vægt på at den studerende selv skal udføre feltarbejde på internettet. Som led i dette arbejder vi på kurset med nogle af de allernyeste metoder inden for dataindsamling. Her er der fokus på det faktum, at sociale netværkssider ofte er forankret i vores hverdagsliv, hvorfor indsamlingen nødvendigvis må foretages på tværs af online og offline kontekster. Dette fokus på metode skal danne grundlag for den studerendes egne empiriske undersøgelser af forskellige aspekter inden for temaet sociale medier og sprog.  

Kursets form er en blanding af forelæsninger, oplæg, diskussion, datasessioner (øvelser) og feltarbejde.

Engelsk titel

Social media and Language

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er:

 • at opnå indsigt og forståelse af menneskers sociale og kommunikative handlinger i sociale medie kontekster.

 • at beskæftige os med sprog som middel til social positionering og til forhandling af sociale relationer.

 • at behandle teorierne i nær tilknytning til empiriske undersøgelser.

 • at diskutere forskellige metodiske tilgange til analyse af sproglig praksis og sociale relationer på internettet.

  Eksaminanden kan:

 • demonstrere sikkert kendskab til nyere sociolingvistisk teori.

 • mestre forskellige analyseredskaber, som kan benyttes til analyse af sprogbrug på de sociale medier. 

 • selvstændigt opstille og undersøge en problemstilling.

 • udføre etnografisk feltarbejde på internettet og reflektere over de metodologiske og etiske problemstillinger der er forbundet med dette.

Dansk KA 2008:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

Dansk KA 2015:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

Dansk BA-tilvalg:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/enkelststaaende_batv.pdf

Holdundervisning

Et kompendium med tekster vil foreligge ved kursusstart

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5