DAN; Medier i virkeligheden - empiriske metoder i medieforskningen

Kursusindhold

Danskerne er på nettet, ser tv, streamer serier, hører radio og musik, læser bøger og aviser, og vi har mange forestillinger og måske fordomme om, hvordan det foregår; men hvordan kan medieforskningen finde ud af, hvordan danskerne rent faktisk bruger medierne, hvordan de forstår medieindholdet, og hvilken betydning medierne har for dem?

     På kurset arbejder vi med centrale kvantitative og kvalitative metoder i den empiriske medieforskning. De studerende oparbejder både en teoretisk forståelse for metodernes muligheder og begrænsninger og ikke mindst praktisk øvelse i selv at formulere og udføre empirisk medieforskning. Vi arbejder med interviews, fokusgrupper, tv-meteranalyse, diskursanalyse og big data.

Kurset er udformet som et portfolioforløb, hvor den studerende kommer til at udforske delvist selvvalgte problematikker

Engelsk titel

Media in reality – empirical methods in media research

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
DAN KA 2015
Portofolio eksamen.

DAN KA 2008
Medier i virkeligheden – empiriske metoder i medieforskningen:
Dispensation vedr. prøveform ved vintereksamen 2016/2017.

Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.

BA-TV
Portofolio eksamen.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5