DAN; Internettets nye økonomi - subjekternes og affekternes marked

Kursusindhold

I forlængelse af internettets sociale boom, hvor sociale medier som fx Facebook, Youtube, Instagram osv. gav os endnu en platform, hvorfra vi kunne performe os selv fra, er der opstået et marked for en ny økonomi og et nyt arbejdsmarked. Eksempler på denne økonomi er bl.a. modebloggere, youtube-stjerner og instagramstjerner.

Det interessante ved disse nye entreprenørers virke er, at de reproducerer den subjektperformance, vi kender fra de sociale medier, hvor kommentarer og likes er med til at konstituere vores samvær. De fører denne logik ud i livet på markedsvilkår og genererer økonomisk profit fra deres aktiviteter. Modebloggere, instagramstjerner får sponsoreret produkter og oplevelser af kommercielle virksomheder, som de afprøver på egen krop. Mekanismer fra sociale medier, forbrugskultur, celebritykultur og nye arbejdsmarkedskulturer smelter sammen, og helt centralt er det, at subjektet og kroppen transformeres til varer der handles med.

Dette kursus beskæftiger sig med disse nye tendenser og vil komme bredt omkring mekanismerne i celebrity-kultur, kropskultur, sociale medier og identitetsdannelse. Kurset vil forfølge teoretiske spor som affektteori, performativitetsteori, feministisk medieteori og social medie-teori.

Engelsk titel

The new economies of the internet - the market for subjects and affect

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 70
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 132,5
  • Total
  • 412,5