DAN; Tværmedialitet: Film og tv-serier i den nye mediekultur

Kursusindhold

Dette kursus tager udgangspunkt i tværmedialiteten som et vilkår for både fiktionsfilm og tv-serie fiktioner i den nye mediekultur. Et vilkår der kommer til udtryk på mange forskellige måder og derfor også må analyseres som sådan. Tværmedialitet analyseres både i forhold til æstetik (genre, fortælling og stil) og online kultur (promovering, fankultur og kulturkritik). Det er nyere filmkunst som undersøges tværmedialt: fra artfilm til blockbusters, nyere film fra Norden og fra Hollywood, fra Shakespeare til DC Comics.  Flere af de nye tv-serier – den såkaldte tredje guldalder – demonstrerer også komplekse fortælleformer, med nyfortolkninger af genrer, hvor antiheltinder og -helte indgår i tværmediale fortællinger som udfordrer seeren.

Tværmedialitet er både konkrete teoridannelser og et analytisk perspektiv. Vi gennemgår de centrale tværmediale teorier, ligesom vi undersøger, hvordan de nye tværmediale konstellationer i mediekulturen kommer til udtryk med fiktionsfilm og tv-serier som omdrejningspunkter. Centralt for en undersøgelse af tværmedialiteten er både adaptationens mange forskellige former på film og i tv-serier, men også hvordan fx de sociale medier indgår i både i filmlancering online og deltagerkulturens approprieringer i de sociale medier.

Tværmedialitet analyseres derfor både gennem æstetisk analyse af tv-serier og film, men kigger også på, hvordan fankulturen spiller med i det tværmediale felt. Tværmedialiteten kommer i dag til udtryk i deltagerkulturen og manifesterer sig fx i fankulturelle grupperinger der i de senere år har fået en langt større synlighed og dermed bidrager aktivt til mainstream  kulturelle kontekst i forhold til både film og tv-serier.

Engelsk titel

Cross-media: Film and tv-series in the new media culture

Målbeskrivelse

Faglige mål og kompetencer: Kurset giver med aktiv deltagelse kompetencer i at analysere, begrebsliggøre samt at diskutere og formidle, hvordan tværmedialiteten – æstetisk, kulturelt og kommunikativt -  er et vilkår i nutidens digitale mediekultur. Relevante kompetencer, hvis man skal arbejde konkret med kulturformidling, æstetisk kommunikation og/eller undervisning i medier og kultur.

DAN KA-2008

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

DAN KA-2015

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

 

Holdundervisning

Kurset kræver aktiv deltagelse – med oplæg som formidlingsøvelse

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5