DAN; At læse Jens Peter. Blik på Jacobsen

Kursusindhold

Dette kursus indgår i fagets nye litterære profil på kandidatuddannelsen. Det kombinerer forfatterskabslæsning og teoretisk refleksion. Vores skønlitterære materiale hentes fra J.P. Jacobsens forfatterskab, som udmærker sig i såvel den episke som den lyriske genre. Blandt de genrer, han benyttede sig af, kan nævnes roman, novelle, skitse, romancecyklus, arabesk og digt. Vi skal læse udvalgte værker, bl.a. Niels Lyhne, "Et Skud i Taagen", "Fru Fønss", "Fra Skitsebogen", Gurresange og Michaelangelo-arabesken. Hans tekster har været udsat for et bredt spektrum af ofte stridende teoretiske tilgange: biografiske, litteratur- og åndshistoriske, fænomenologiske, aagehenriksen-hermeneutiske, freudo-marxistiske, lacanianske, dekonstruktive, feministiske, receptionshistoriske osv. Ligeledes har der været kamp  om Jacobsens placering i litteraturhistorien, hvor han er blevet etiketteret som bl.a. naturalist, impressionist, modernist, symbolist, dekonstruktiv proto-postmoderne. Det er kursets mål at skabe et overblik over de vigtigste litterære teorier og historiekonstruktioner, deres styrker og grænser, med særlig henblik på deres evne til at kaste lys over konkrete enkelttekster. Kurset tilbyder dermed såvel indblik i et centralt dansk forfatterskab som muligheden for at skærpe den teoretiske og analytiske bevidsthed. Man kan få en første fornemmelse af kursets interesser i Jørn Erslev Andersens artikel, "Kampen om J.P. Jacobsen", i: Værkelighed (2005), ss. 146-161.

Engelsk titel

Reading Jens Peter. Views of Jacobsen

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeogpave
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5