Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

DAN; At læse Jens Peter. Blik på Jacobsen

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jan Rosiek (6-7a777b716d7348707d7536737d366c73)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDAK00146U

Engelsk titel

Reading Jens Peter. Views of Jacobsen

Kursusindhold

Dette kursus indgår i fagets nye litterære profil på kandidatuddannelsen. Det kombinerer forfatterskabslæsning og teoretisk refleksion. Vores skønlitterære materiale hentes fra J.P. Jacobsens forfatterskab, som udmærker sig i såvel den episke som den lyriske genre. Blandt de genrer, han benyttede sig af, kan nævnes roman, novelle, skitse, romancecyklus, arabesk og digt. Vi skal læse udvalgte værker, bl.a. Niels Lyhne, "Et Skud i Taagen", "Fru Fønss", "Fra Skitsebogen", Gurresange og Michaelangelo-arabesken. Hans tekster har været udsat for et bredt spektrum af ofte stridende teoretiske tilgange: biografiske, litteratur- og åndshistoriske, fænomenologiske, aagehenriksen-hermeneutiske, freudo-marxistiske, lacanianske, dekonstruktive, feministiske, receptionshistoriske osv. Ligeledes har der været kamp  om Jacobsens placering i litteraturhistorien, hvor han er blevet etiketteret som bl.a. naturalist, impressionist, modernist, symbolist, dekonstruktiv proto-postmoderne. Det er kursets mål at skabe et overblik over de vigtigste litterære teorier og historiekonstruktioner, deres styrker og grænser, med særlig henblik på deres evne til at kaste lys over konkrete enkelttekster. Kurset tilbyder dermed såvel indblik i et centralt dansk forfatterskab som muligheden for at skærpe den teoretiske og analytiske bevidsthed. Man kan få en første fornemmelse af kursets interesser i Jørn Erslev Andersens artikel, "Kampen om J.P. Jacobsen", i: Værkelighed (2005), ss. 146-161.

Målbeskrivelse

Dansk KA-2008:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

Dansk KA-2015: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

Dansk BA-tilvalg:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/enkelststaaende_batv.pdf

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 160,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeogpave
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende