DAN; Forretningsforståelse for humanister

Kursusindhold

Det er kursets formål at bibringe de humanistiske studerende en økonomifagligt funderet forståelse af virksomheders aktiviteter, forretningsprocesser, spilleregler, styring og resultatdannelse. Dette sker gennem en introduktion til en række forretningsrelaterede begreber og tankegange. At faget ligger på det humanistiske fakultet betyder, at det kan målrettes de kompetencer, som humaniorastuderende kommer med fra deres grunduddannelse. Der forudsættes derimod ikke matematiske og fagøkonomiske kompetencer. Uanset karriereperspektiv vil deltagerne få styrket deres grundlag for at nyttiggøre deres humanistiske faglighed i en verden præget af økonomisk tænkning og forretningsmæssige dispositioner. Blandt de temaer, der ventes taget op, er globalisering, fusioner, regnskabsforståelse, udbud og efterspørgsel, prisdannelse, strategi, branding, o.m.a. Arbejdsformen vil være en vekslen mellem hele workshopdage, hvor underviseren fungerer som teorifremlægger, kommentator, ordstyrer etc. og to-ugers arbejdsperioder, hvor de studerende i skiftende konstellationer arbejder med opgaver, analyser af praktisk materiale, forberedelse af teorioplæg og andre aktiviteter til workshopdagene.

Engelsk titel

Understanding Business Processes

7 workshops og intensive arbejdsperioder omkring temaerne. I arbejdsperioderne indgår:
- teoriintroduktioner
- selvstudium af teoritekster
- fælles arbejde med materiale om og fra virksomheder
- studenterpræsentationer af teoribaserede analyser
- kritisk diskussion af analyser, teorier og nøglebegreber
- opsamlinger og overblik.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 412,5
  • Total
  • 412,5