DAN; Nyeste tid i litteraturen (1990-2016)

Kursusindhold

Hvordan kan man få overblik over strømmen af vildskud og pletskud i de sidste 25 års danske litteratur? Hvilke hovedtendenser har markeret sig? Hvilke analysestrategier er egnede til at fange de samtidslitterære projekter ind? Og hvordan kan man undervise i dem? Dét er hovedspørgsmål i dette kursus. Vi vil forfølge nogle hovedspor i perioden og tage den udfordring op at litteraturhistorikerne endnu ikke har selekteret og gennemtygget dette stof. Og vi vil forholde os indgående til de bud der faktisk er givet, fx i disputatser af Peter Stein Larsen og Marianne Stidsen. Kurset vil også gå bagud – til litterære positioner som vores (ikke skarpt afgrænsede) periode er i dialog med, fx i 1980erne eller 1960erne, som bl.a. Anne-Marie Mai har foreslået at tage som kontekst for (også) 00’ernes litteratur. Vi vil tillige diskutere hvilken samtidslitteraturhistorisk forklaringskraft begreber som postmoderne, senmoderne m.fl. kan have.

Vi vil bl.a. undersøge periodens dialektik mellem realisme og relativisme, udforske minimalismens former, kortfortællingernes mange forgreninger, den ”sociale vending” i nye realismeformer, spillet mellem fiktion og virkelighed, autobiografismens former, legen med flerstemmighed og genrehybrider bl.a. i interaktionslyrikken, brugen af nye web 2.0-medier også litterært, ironi og metafiktion i dramatiske o.a. genrer. Men tillige forfattere der i højere grad fortsætter og måske fornyr prøvede genrer som det centrallyriske digt, eksistenspsykologiske eller samfundsskildrende romaner m.fl.

Kurset er særdeles velegnet til særlige nedslag til brug for fx eksamensopgaver og specialer. Vi bør få mindst ét forfatterbesøg på kurset.

Engelsk titel

Contemporary Danish Literature

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5