Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

DAN; KGK Kommunikation i globale kontekster

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Mie Femø Nielsen (5-6968707268436b7870316e7831676e)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDAK00116U

Engelsk titel

Communication in a global context

Kursusindhold

Dette kursus fokuserer på kommunikation i internationale virksomheder. Kurset vil berøre spørgsmål som: Hvordan kommunikerer professionelle og organisationer hensigtsmæssigt i en global og international kontekst? Hvad betyder globaliseringen for kommunikation og interaktion i den professionelle kontekst i organisationer? Og hvad betyder sted og rum for den senmoderne medarbejders måde at arbejde på?

 

Kurset vil fokusere på emner som: organisationskultur, international business communication, virtuelle møder, virtuelle kontorer, videndeling, team work, socialisering, forandringskommunikation, intern branding og kommunikationsrådgiverens rolle – alt sat i relation til organisationer, som agerer i en globaliseret verden.

 

Kurset vil give de studerende mulighed for at opøve kompetencer i at vurdere organisationers kommunikations-setup i relation den globale, kulturelle, organisatoriske og mediale kontekst, organisationen er placeret i, samt færdigheder i at analysere og diskutere professionelles skriftlige og mundtlige interaktion.

Kurset vil også give deltagerne mulighed for at udvikle kompetencer til at rådgive om hensigtsmæssig professionel interaktion, som er tilpasset individuelle og organisatoriske opgaver, mål og kontekster, og gøre dem i stand til  at argumentere for valg af hensigtsmæssige kommunikationskanaler – set i l forhold til individuelle og organisatoriske opgaver, mål og rammer.

Målbeskrivelse

DAN KA-2008

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

DAN KA-2015

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

Eksaminanden kan

  • redegøre for globaliseringens betydning for professionel interaktion i og omkring organisationer, herunder de interne arbejdsprocesser
  • karakterisere de væsentligste identitets- og relationsproblemstillinger som udspringer af den globale og multikulturelle kontekst, hvori moderne organisationer befinder sig
  • analysere professionel interaktion i praksis
  • argumentere for valg af kommunikationskanal ud fra de individuelle og organisatoriske opgaver, mål og rammer
  • vurdere konkrete kommunikationsvalg og -setup i relation til den globale, kulturelle og mediale kontekst.

Bemærkninger

Der undervises tirsdage kl. 8-17 i ugerne: 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Underviser

Mie Femø Nielsen og Brian Due

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Unde for skemagruppe
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Dette kursus består af forelæsninger og gruppeoplæg. Da faget i høj grad
bestræber sig på at sætte teori i relation til praksis, vil der være en række
individuelle og gruppebaserede øvelser i praktiske analyser samt i applikation af teori på empiri og cases. Derudover vil der være underviserstyret plenumrefleksion med henblik på afdækning af perspektiverne i kursets teoretiske og praktiske indhold.

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 160,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende