Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

DAN; Andetsprogstilegnelse

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Juni Søderberg Arnfast (7-6b7c78706b7d7e4a727f7738757f386e75)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDAK00087U

Engelsk titel

Second Language Learning Theories

Kursusindhold

 

 

Emnekurserne inden for området Andetsprogstilegnelse giver kandidaterne de følgende andetsprogsfaglige kompetencer.

Kandidaterne:

- kan dokumentere overblik over og indgående viden om teoretiske tilgange til forskning i andetsprogstilegnelse, herunder forskning i tilegnelse af dansk som andetsprog

- kan dokumentere overblik over og omfattende indsigt i og forståelse for fagets videnskabsteoretiske historie samt dets sammenhæng med tilgrænsende fagområder

- kan selvstændigt og systematisk vurdere og diskutere tilegnelsesteori og -modeller på kvalificeret akademisk niveau

- kan analysere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv

- kan anvende empirisk metode

- kan analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og pædagogiske implikationer

- kan analysere sprogsyn, indlærersyn og tilegnelsessyn i faglige tekster og pædagogisk materiale.

Se mere i studieordningen:

KA 2015:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

KA 2008:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

KA-TV

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_som_andet_og_fremmedsprog_katv.pdf

BA-TV

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_som_andet_og_fremmedsprog_batv.pdf

 

Uddannelse

Dansk (Dansk som andet- og fremmedsprog)

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Juni Søderberg Arnfast
Charlotte Øhrstrøm

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Kapacitet

35

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 160,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve
Fri, mundtlig prøve med materiale.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende