DAN; Andetsprogstilegnelse

Kursusindhold

 

 

Emnekurserne inden for området Andetsprogstilegnelse giver kandidaterne de følgende andetsprogsfaglige kompetencer.

Kandidaterne:

- kan dokumentere overblik over og indgående viden om teoretiske tilgange til forskning i andetsprogstilegnelse, herunder forskning i tilegnelse af dansk som andetsprog

- kan dokumentere overblik over og omfattende indsigt i og forståelse for fagets videnskabsteoretiske historie samt dets sammenhæng med tilgrænsende fagområder

- kan selvstændigt og systematisk vurdere og diskutere tilegnelsesteori og -modeller på kvalificeret akademisk niveau

- kan analysere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv

- kan anvende empirisk metode

- kan analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og pædagogiske implikationer

- kan analysere sprogsyn, indlærersyn og tilegnelsessyn i faglige tekster og pædagogisk materiale.

Se mere i studieordningen:

KA 2015:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

KA 2008:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

KA-TV

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_som_andet_og_fremmedsprog_katv.pdf

BA-TV

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_som_andet_og_fremmedsprog_batv.pdf

 

Engelsk titel

Second Language Learning Theories

Uddannelse

Dansk (Dansk som andet- og fremmedsprog)

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri, mundtlig prøve med materiale.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5