DAN; Oldislandsk UDBYDES IKKE F2017

Kursusindhold

Edda- og sagalitteraturen udgør højdepunkter, ikke blot i den nordiske middelalderlitteratur, men også i den samtidige europæiske digtning. Formålet med kurset er at give deltagerne mulighed for at lære denne litteratur at kende på originalsproget (oldislandsk). Der læses et udvalg af tekster hentet fra eddadigtningen og fra forskellige sagagenrer, først og fremmest islændinge- og kongesagaerne.

Engelsk titel

Old Icelandic

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser, oplæg og opgavebesvareslser. Forelæsningsformen kan også anvendes

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Endnu ikke fastlagt
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5