DAN; Elevsprogsbeskrivelse

Kursusindhold

Modulet giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Engelsk titel

Danish as a second language

Uddannelse

Dansk som fremmedsprog

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden hjemmeopgave
Disp. vedr. syge-/omprøveform ved vintereksamen 2016/2017, Dansk som andet- og fremmedsprog KATV 2016-ordning.

Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 15-18 normalsider. Der gives 10 dage til besvarelsen.
Omfang ved syge-/omprøven: 15-18 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5