Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

DAN; De nordiske sprog i middelalderen

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Birgit Eggert (7-686b6d6d6b787a466e7b7334717b346a71)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDAK00046U

Engelsk titel

The Nordic Languages in the Medieval Period

Kursusindhold

Kursusindhold:

Middelalderens nordiske (dvs. oldislandske, gammelnorske, fornsvenske og gammeldanske) litteratur består af mangfoldige tekster: fra de islandske sagaer, over oversættelser af franske kærlighedsdigte til gammelnorsk og den hellige Birgittas åbenbaringer på fornsvensk, til gammeldanske lovtekster og lægebøger. Mange af disse værker, som både er vigtige kilder til de nordiske sprogs historie og til Nordens litteratur- og kulturhistorie, er aldrig blevet oversat til moderne dansk.

Kurset henvender sig til interesserede i nordisk sprog, litteratur og kultur i middelalderen. På kurset får man de grammatiske og leksikalske redskaber til at kunne læse tekster fra Nordens middelalder på originalsprogene, og læsefærdigheden oparbejdes gennem læsning af et udvalg af forskellige tekster på oldislandsk, gammelnorsk, fornsvensk og gammeldansk. De fælles træk ved de nordiske middelaldersprog gennemgås, såvel som de specifikke træk ved de fire sprog, som de udvikler sig i løbet af middelalderen, og man bliver således i stand til at identificere de fire sprog. Endelig får man kendskab til de særlige filologiske discipliner og problemstillinger der gør sig gældende ved studiet af middelalderlige tekster: håndskriftkundskab, teksttransmission og tekstudgivelse samt oversættelse til moderne sprog.

Målbeskrivelse

Studieordning: Tilvalgsstudiet Nordiske sprog I:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/nordiske_sprog_1_batv.pdf

 

Dansk KA ordning 2008:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

 

Dansk KA ordning 2015:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Underviser

Birgit Eggert
Rikke Steenholt Olesen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning 2 x 3 timer ugentlig.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kompendier bestående af tekster og sekundærlitteratur foreligger i kursusrummet på Absalon ved kursets begyndelse. I tekstudvalget er væsentlige genrer repræsenteret, som fx saga, krønike, legende, digtning, lovtekst og encyklopædi. Der anvendes en grammatik og ordbøger som er tilgængelige på nettet, bl.a.:

O.E. Haugen: Norrøn grammatikk i hovuddrag (http://folk.uib.no/hnooh/grammatikk/NorrGramm-v5.pdf)

Ordbog over det danske Sprog (ODS) (http://ordnet.dk/ods/)

Faksimileutgåve av Otto Kalkar: ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700), bd. 1-4 (http://www.hist.uib.no/kalkar/)

Pensum:
Der læses et tekstudvalg på 20 normalsider islandsk, 5 normalsider norsk, 15 normalsider svensk og 15 normalsider dansk (normalsider à 1400 enheder), en kortfattet islandsk grammatik (ca. 60 normalsider), samt 100 normalsider tekstudvalg i oversættelse. Dertil kommer sekundærlitteratur i tilknytning til de læste tekster i et omfang af 100-150 normalsider.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 84
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 126
Total 420

Eksamen

Prøveform

Andet
BA-TV: Bunden, mundtlig dialog med forberedelse og hjælpemidler.

KA og KA-Tilvalg: Bunden skriftlig hjemmeopgave.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende