DAN; Mediernes sprog og æstetik

Kursusindhold

Det er mediernes forskellige udtryksformer - og samspillet mellem dem - der står i centrum i dette modul. Vægten lægges på computermedieringens konsekvenser for  mediernes formidling, sprog og æstetik, og der inddrages et bredt spektrum af formidlingsregistre: markedsføring, branding, læring, ledelse m.m.

Vi skal arbejde med  forskellige medieformer (film, tv, billeder, sociale medier) og -genrer (nyheder,  reklame, brand communities, hjemmesider). Det teoretisk-analytiske udgangspunkt er sprog- og medievidenskab og æstetik i bred forstand, og omfatter indføring i teoridannelser af kommunikativ, pragmatisk, semiotisk, sociologisk, psykologisk, kognitiv og æstetisk art. Studieelementet vil inddrage et  bredt udsnit af udtryksformer både inden for fiktion, fakta og blandingsgenrer. I formidlingen og teorivalget tages hensyn til fagets introducerende karakter.

 

Engelsk titel

Elective Topic

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5