DAN; AFLYST Identitet og Konversationsanalyse

Kursusindhold

Hvordan skaber vi identiteter for os selv og andre gennem den måde, vi indgår i samtaler på? Det er omdrejningspunktet for dette kursus om at studere identitet i interaktion med afsæt i konversationsanalysen (conversation analysis, CA). Vi vil sammen kigge på videomateriale, og man vil få nye redskaber til at kunne analysere og forstå identitet.

Kurset indledes med en introduktion til de grundlæggende konversationsanalytiske begreber, og derefter dykker vi ned i forskellige elementers betydning for identitetskonstruktion i interaktion: forklaringer, forslag, historiefortælling, brug af sociale kategorier, referencer til personer, steder og procedurer mm. Da samtaledeltagere konstruerer mening og identitet på mange måder kommer vi også til at beskæftige os med intonation, latter, gestik, mimik, kropsholdning, håndtering af objekter, ageren i det fysiske rum og interaktion medieret af kommunikationsteknologi.

Analyserne vil fx afføde drøftelser af hvordan man 'gør at være en god medarbejder', hvordan man skaber autoritet i samtaler (fx som kompetent professionel) og hvordan tillid skabes i relationer (private såvel som professionelle). Kurset bidrager til den kompetente humanists analytiske færdigheder og vil kunne finde anvendelse i alle jobsammenhænge, hvor det er vigtigt at fremstå på en bestemt måde og skabe gode relationer til samarbejdspartnere.

   

Engelsk titel

Identity and conversation analysis

Kurset er baseret på aktiv studentermedvirken i form af oplæg og arbejde med data undervejs. Hver undervisningsgang har studiekredsformat med oplæg, drøftelser og fælles analysearbejde i små datasessions. Da selve transskriptionen af data udgør en væsentlig del af en CA-analyse, skal den studerendes analysemateriale ved eksamen bestå af data, som han/hun selv har transskriberet. Data kan være fra et projekt, som underviser tilbyder interesserede studerende til at deltage i (fx om hvordan man viser og skaber tillid i internationale professionelle relationer). Det kan også være fra data, man selv indsamler, f.eks. et uddrag af en hverdagssamtale, et møde eller en snak ved kaffemaskinen på jobbet.

Kurset er baseret på læsning af originaltekster, klassikere såvel som state-of-the-art forskning, samt på analyser af videodata fra autentisk interaktion. Undervejs i forløbet henvises løbende til supplerende litteratur for studerende, der ønsker at arbejde sig dybere ind i nogle af de temaer og vinkler, der præsenteres i kursusforløbet. Bogen 'Samtaleanalyse' af Mie Femø Nielsen og Søren Beck Nielsen forventes læst inden første undervisningsgang, da kun denne dag bliver brugt på at introducere til metoden. Et kompendium vil desuden ligge klart i kompendiesalget

Del af studiemønstret Innovation og interaktion
Der undervises onsdag 8-17 i ugerne 36,37,38,39,43,45,46

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
BA-TV og KA 2015: Fri mundtlig prøve med materiale.

KA 2008: Fri mundtlig prøve med synopsis.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5