Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

DAN; Ledelseskommunikation

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Morten Sloth (5-847d8085795179867e3f7c863f757c)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDAK00026U

Engelsk titel

Leadership as Communication

Kursusindhold

Kurset behandler en række af de centrale begreber, der indgår i ledelsens arbejdssprog og påpeger herunder deres indbyrdes sammenhænge og delvist modsætningsfyldte karakter. Tillige illustreres hvordan en række forskellige faglige discipliner har bidraget til organisations- og ledelsesforståelsen.
Dermed illustrerer kurset nogle af de væsentlige forståelsesrammer vedrørende virksomheder og andre organisationers opbygning og ledelsesopgaver, der igennem de sidste 100 - 150 år er vokset frem. Indsigt heri er nødvendig for at forstå de referencerammer, der trækkes på i dagens aktuelle ledelsesmæssige diskurser.
Disse spænder fra Tayloristiske opfattelser af ledelsens rolle som fastlæggende formel struktur og detaljerede arbejdsforskrifter til moderne anskuelser af de organiserende processer mellem de involverede aktører, deres sensemaking og indbyrdes relatering samt forståelsen af ledelsens rolle og kommunikationsindsats i dette perspektiv.
Den studerende vil efter kurset kunne analysere konkrete eksempler på ledelseskommunikation og klarlægge de anvendte nøglebegrebers teoretiske baggrund og forståelsesrammer med henblik på at give velbegrundede, kritiske vurderinger af fortolkningsmuligheder og handlingskonsekvenser.

Målbeskrivelse

BA tilvalg:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/medarbejderkommunikation_batv.pdf


KA-2008:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

 

KA-2015:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

Bemærkninger

Hører til i studiemønstret i "Medarbejderkommunikation"
Der undervises torsdage kl. 10-16 i ugerne 36,37,39,41,43,45,47,48

Uddannelse

Dansk

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Morten Sloth

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Skema uden for skemagruppe
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

På basis af studerendes læsning af pensums klassikertekster gennemføres i
undervisningssituationen dels diskussioner af de forskellige teoretikeres
sammenfaldende eller afvigende positioner, dels relateringer af de enkelte
behandlede temaer til aktuelle kommunnikationsudfordringer for
virksomheder og deres ledelser. Disse diskussioner inddrager presse- og
andet kommunkationsmateriale. Kurset er baseret på aktiv
studentermedvirken i form af oplæg og casearbejde undervejs. Kurset er
baseret på et omfattende udvalg af originaltekster af ældre og nyere
teoretikere. Undervejs i forløbet henvises løbende til supplerende litteratur
for studerende, der ønsker at arbejde sig dybere ind i nogle af de temaer og
vinkler, der præsenteres i kursusforløbet. Studerende uden kendskab til
organisation og ledelse anbefales forud for kurset at orientere sig i
standardværker om organisationsteori

Kapacitet

40

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Bakka & Fivelsdal: "organisationsteori - kultur, struktur og processer", Handelhøjskolens Forlag (eller tilsvarende grundbog)

Shafritz m.fl (ed.): "Classics of Organization Theory", Forlag: Thomson
Herudover vil et kompendium vil foreligge forud for semesterstart.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 160,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave

Bedømmelsesform

7-trins skala
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende