Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

DAN; Kommunikationsrådgivning med praktik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Gitte Gravengaard (11-6c77667b6a736c66667769456d7a7233707a336970)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDAK00017U

Engelsk titel

Communication Consultancy with Internship

Kursusindhold

Bemærk: Der er introduktionsdag til kurset

tirsdag 1/11 kl 10.00 – 14.00 i lokale 27.0.09

Her bliver der introduceret til kurset – og der vil være oplæg om at skrive ansøgninger og gå til jobsamtale samt gruppedrøftelser og sparring.

 

Målet med Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb er at øge de studerendes viden om, hvordan man helt konkret rådgiver om sprog og kommunikation. Derfor er kurset en kombination af undervisning på universitetet og en praktikperiode, hvor du arbejder som sproglig rådgiver i en virksomhed.

Ved at deltage i dette kursus og den tilhørende praktik får du viden om og erfaringer med at give gode råd om sprog og kommunikation.

Dette kursus skal gøre deltagerne til gode sprog- og kommunikationsrådgivere ved dels at bibringe dem viden om organisationer, organisationskultur og det at bedrive sproglig rådgivning og dels at lære dem teknikker til at udføre rådgivning. Derudover er det kursets formål at integrere deltagernes personlige udtryksform med det faglige indhold så deltagerne bliver rådgivere med gennemslagskraft.

Det særlige ved dette fag er den meget tætte kobling mellem teori og praksis; mellem undervisning og praktikophold.

Formålet med kurset er at øge deltagernes 1) viden om organisationer og om hvorledes man giver råd om sprog og kommunikation, 2) færdigheder i at give råd om sprog og kommunikation, herunder a) situationsanalyse, b) opstilling af realistiske mål for rådgivningen og c) træning af den enkelte deltager i den mest effektive optræden som rådgiver.

Beherskelse af teknikker trænes ved øvelser "i skolestuen" og ved et praktikophold på en arbejdsplads, hvor deltagerne arbejder med kommunikationsrelaterede arbejdsopgaver.

Undervisningen på universitetet består af oplæg fra underviser, diskussioner af den teoretiske litteratur samt fremlæggelser og diskussioner af såvel underviserformulerede opgaver som cases fra praktikperioden.

Derudover vil der være oplæg fra professionelle kommunikationsrådgivere med praktiske erfaringer

 

Se mere i studieordningen:

KA-2008

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

KA--2015

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

BA-TV

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/sprog_og_kommunikationsraadgivning_batv.pdf

 

Bemærkninger

Kommunikationsrådgivning forudsætter fagelement 1: Faglig formidling.

Uddannelse

Dansk

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Gitte Gravengaard

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning og praktik

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 160,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende