Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

DAN; Faglig formidling

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Gitte Gravengaard (11-6a75647968716a64647567436b7870316e7831676e)
  • Pernille Steensbech Lemée (5-6e676f6767426a776f306d7730666d)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDAK00016U

Engelsk titel

Fact Writing and Speaking

Kursusindhold

På kurset ’Faglig formidling’ opnår du tekstnær viden og færdigheder mhp. at kunne:

•       analysere og kritisere en tekst

•       rådgive om forbedringsmuligheder

•       producere en vellykket tekst.

Emnerne for undervisningen er: sprog og stil, komposition og informationsstrukturer, image og troværdighed, den dagsordensættende proces, pressekontakt, kampagnestrategi, målgruppeanalyse og undersøgelsesmetoder.

I undervisningen arbejder vi både med formidlende tekster, pjecer, pressemeddelelser, mundtlige præsentationer, PowerPoint, hjemmesider, cms-systemer, artikler og sociale medier.

Udover at læse en masse om disse emner og genrer får du også konkrete erfaringer med at arbejde med en lang række af disse ting i semestret. Derudover indgår også virksomhedsbesøg og oplæg fra eksterne fagfolk, som til dagligt arbejder med strategisk kommunikation, i semesterplanen.

Målbeskrivelse

Se BA tilvalg-studieordningen i Sprog- og kommunikationsrådgivning:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/sprog_og_kommunikationsraadgivning_batv.pdf


KA-2008:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

KA-2015:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

 

Bemærkninger

Under studiemønstret: Sprog- og kommunikationsrådgivning

Uddannelse

Dansk (Sprog- og kommunikationsrådgivning)

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Gitte Gravengaard, Pernille Steensbech Lemée

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Skema uden for skemagruppe
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Dette kursus kombinerer i høj grad teori og praksis. Derfor vil timerne bestå af såvel oplæg fra underviser som fremlæggelser og diskussioner af deltageropgaver. Opgaverne spiller altså en vigtig rolle på dette kursus. Opgavernes indhold vil være forholdsvis præcist defineret af underviseren, ligesom rammerne for besvarelserne vil være meget målrettet mod lige netop den pågældende fase i kurset.

Kapacitet

To hold á 30-35

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 146,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet
BA tilvalg: Aktiv undervisningsdeltagelse, herunder aflevering af 3-5 bundne skriftlige opgaver i løbet af semesteret

KA-2015: Portfolioaflevering

KA-2008:
Disp. på. prøveform ved vintereksamen 2016/2017.
Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende