DAN; Litteraturanalyse II (kun for BA tilvalg)

Kursusindhold

Kompetencemål: Eksaminanden kan med kritisk-metodisk bevidsthed og under anvendelse af sproglige analyseredskaber opløse en given litterær tekst i dens formelle bestanddele med henblik på at vise hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg.

 

Se mere i studieordningen:

BA-TV:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_gymtv.pdf

 

Engelsk titel

Literary Analysis

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden skriftlig med aktiv undervisningsdeltagelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Holdundervisning
  • 28
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Total
  • 206