DAN; Sprog 4 - Norsk, svensk og sprog i tid

Kursusindhold

Dansk sprog i tid

Eksaminanden kan

 • redegøre for dansk sprogs status i forskellige perioder fra middelalderen til nutiden og for teorier om sprogforandring

 • identificere og analysere variation over tid i indhold og udtryk i danske sprogprøver fra renæssancen til nutiden.

  Norsk og svensk

  Eksaminanden kan

 • forstå talt norsk og svensk

 • forstå skrevet norsk (både bokmål og nynorsk) og svensk

 • redegøre for forskelle mellem de skandinaviske sprogsamfund i henseende til normopfattelse og variation

 • redegøre for hovedtrækkene af de skandinaviske sprogs historie, hvordan de adskiller sig fra hinanden, og hvordan de har påvirket hinanden gennem historien

 • demonstrere kendskab til de skandinaviske litteraturers historie.

 

 

 

Se mere i studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf/

Engelsk titel

Language 4

Holdundervisning
Fællesforelæsning 7 mandage 14-16 auditorium 23.0.50 jævnfør skema

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden skriftlig hjemmeopgave

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Total
 • 206