DAN; Videnskabsteori og metode

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 humanistisk videnskab, herunder især humanistisk videnskabsteori og dens manifestation inden for fagets discipliner: Sprog, litteratur og medier.

Færdigheder i

 videnskabsteoretisk at begrunde valget mellem forskellige metoder til løs-ning af et danskfagligt problem.

Kompetencer i

 selvstændig refleksion over humanistisk videnskab, som den udfolder sig i danskfaget.

 

Se mere i studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf/

Engelsk titel

Method and Theory of Science

Fællesforelæsninger mandag 14-16 i auditorium 23.0.50


13. februar Frans Gregersen: Almen Videnskabsteori
LÆS: Indledningen til Collin og Køppes Humanistisk videnskabsteori
(3. udg.) samt Aage Henriksens “Om faget dansk” fra “Den
intellektuelle” i kompendium til forelæsninger

6. marts Jan Rosiek: Hermeneutik
LÆS: Søren Kjørup: ”Hermeneutikken” i kompendium til forelæsninger

20. marts Jan Aage Rasmussen: Semiotik og strukturalisme
LÆS: Ferdinand de Saussure: ”Lingvistikkens objekt” samt Algirdas
Julien Greimas: ”Grundtræk af en narrativ grammatik” i kompendium til
forelæsninger

27. marts Svend Skriver: Fænomenologi
LÆS: Dan Zahavis kapitel om fænomenologi i Humanistisk
videnskabsteori (3. udg.)

24. april Bente Rosenbeck: Køn i et videnskabshistorisk og videnskabsteoretisk
perspektiv
LÆS: Link til relevante tekster lægges ud på Absalon i fællesrummet

8. maj Bo Jørgensen: Poststrukturalisme og dekonstruktion
LÆS: Paul de Man: ”Semiologi og retorik” i kompendium til forelæsninger

15. maj Jan Aage Rasmussen: Marxisme, kritisk teori og konstruktivisme
LÆS: Erik Nielsen: ”Den litterære fortolknings nødvendighed” i
kompendium til forelæsninger

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Eksamensforberedelse
  • 105
  • Undervisningsforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206