DAN; Forelæsning: Sådan skriver du en akademisk opgave

Kursusindhold

Sådan skriver du en akademisk opgave

Kursusindhold:

Dette kursus indfører til, hvordan man skriver en god akademisk opgave. Kursets formål er at klæde deltagerne på til at skrive større skriftlige opgaver, herunder BA-projekter, inden for et af danskfagets tre stofområder: Medie, sprog og litteratur. Overordnet tematiserer kurset både skriveprocesser og opgavekrav – dette gøres ud fra følgende emner:

 • Litteratursøgning og emneafgrænsning

 • Inspirationslæsning og imitatio-strategier

 • Litteraturhenvisninger, redegørelser, resumeer og citater – hvorfor og hvordan?

 • Skriveprocesser og projektstyring

 • Peer feedback, skrivegrupper og vejledning

 • Bachelorprojektet som genre: problemformulering og strukturelementer: indledning, teori, metode, analyse og konklusion (sammenfatning, diskussion og perspektivering)

 • Akademiske kvalitetskriterier: argumentation og stemmeføring

Intentionen med kurset er, at deltagerne tilegner sig viden om de krav, der møder dem, når de skal skrive BA-projekt, samt at de præsenteres for en bred vifte af arbejdsmetoder, der kan lette skriveprocessen ved at skabe motivation, kontinuitet og en følelse af at være på sikker grund. Forløbet tilrettelægges sådan, at forelæsninger kombineres med case-opgaver, fælles diskussioner, mindre skriveøvelser, opponent- og refleksionsøvelser samt oplæg fra undervisere fra sprog, litteratur og medie. Kurset sigter mod at ruste de studerende til at indgå i dialog omkring egne og andres tekster, herunder både med medstuderende i skrivegrupperegi og i vejledningen

Engelsk titel

How to write an academic text

Fælles forelæsning

Undervisningsmateriale:

"På kurset læser vi tre typer af tekster, der alle relaterer sig til kursets emner:

1) kapitler i Lotte Rieneker & Peter Stray Jørgensens Den gode opgave (2012) - denne bog skal I selv anskaffe jer

2) supplerende internationale artikler og bogkapitler om at skrive akademiske opgaver – disse uploades i Absalon

3) tidligere studerendes BA-opgaver inden for sprog, litteratur og medier –    disse uploades ligeledes på Absalon.”

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Forelæsningerne giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med de enkelte valgfag på Dansk og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.

Der er 16 fællesforelæsningstimer i alt fordelt over 4 uger (se link til skema).

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Total
 • 16