DAN; Moderne litteratur og litteraturteori

Kursusindhold

Modulet giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og for-midlingsmæssig kompetence over for dansk litteratur efter ca. 1870.

Fællesforelæsninger efterår 2016 

 

1.    6/9: Litteraturhistorie og tekstanalyse. Principielle betragtninger med

              henblik på studium og opgaveskrivning. (Erik Skyum-Nielsen)

2.   13/9: Positioner i "det moderne gennembrud" 1870-1900

               (Torben Jelsbak)

3.    20/9: Ibsen og Brandes (Jørgen Haugan)

4.    27/9: Intermedialitet og tværdisciplinaritet (Karin Sanders og

                Marianne Stidsen)

5.    4/10: Biografisk metode - med Georg Brandes' Kierkegaard-biografi  

                (1877) som eksempel (Johnny Kondrup)

6.  11/10: Avantgarde, ekspressionisme - og formalisme som litteraturteori

               (Torben Jelsbak)

      (Efterårsferie)

7.   25/10: Psykoanalyse som litteraturteori - Freud og Lacan (René

                 Rasmussen)

8.    1/11: Nykritik (Jan Rosiek)

9.    8/11: Dekonstruktion (Jan Rosiek)

10.  15/11: Opbruddet fra modernismen og den autonome tekst (Anne-Marie

                 Mai/Marianne Stidsen)

11.  22/11: Performativitet, autofiktion og litterær selvfremstilling (Louise

                 Zeuthen)

12. 29/11: Genre og paratekst (Jacob Ølgaard Nyboe)

13.  6/12:  Verdenslitteratur og postkolonialisme (Bergur Rønne Moberg)

14. 13/12: Opsummering: Litteraturhistorisk overblik - fra Georg Brandes til

                 Yahya Hassan (Svend Skriver)

 

Engelsk titel

Modern Literature and Literary Theory

Holdundervisning og fællesforelæsninger
Fællesforelæsninger E16 tirsdage 15-17

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5