DAN; Litteraturhistorie

Kursusindhold

Modulet giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og for-midlingsmæssig kompetence over for dansk litteratur fra oldtiden til ca. 1870.

 

 

Se mere i studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf/

 

Fællesforelæsning:

30. januar      Johnny Kondrup: Oversigt over danske litteraturhistorier fra
                     N.M. Petersen til i dag (1.del)


  6. februar     Johnny Kondrup: Oversigt over danske litteraturhistorier fra
                     N.M. Petersen til i dag (2.del)

13. februar     Annette Lassen: Islandske sagaer - nordisk verdenslitteratur.

                     Genretræk, tematik, overlevering, forskningshistorie m.m. 

20. februar     Vibeke A. Petersen: Folkeviser 

27. februar     Peter Zeeberg: Dansk litteratur på latin 

  6. marts       Pil Dahlerup: Reformationslitteratur

13. marts       Marita Askhøj Nielsen og Jens Bjerring Hansen: Nye    

                     perspektiver på dansk barok      

20. marts       Erik A. NIelsen: Brorson og pietismen

27. marts       Jens Bjerring Hansen og Torben Jelsbak: Borgerlig

                     offentlighed i 1700-tallet

  3. april         Henrik Blicher: Følsomhedens former

24. april         Johnny Kondrup: Litteraturhistoriske myter om

                     Oehlenschlägers romantiske gennembrud

  8. maj          Sune Auken: Folkeoplysning, fædreland og N.F.S Grundtvig

15. maj          Kim Byvald: Pensum m.m.       

22. maj          Lasse Horne Kjældgaard: Den sene guldalder                    

                    

 

Engelsk titel

Literary History (constituent and compulsory)

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5