DAN; Medieanalyse 2

Kursusindhold

Se studieordning: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf/

 

Fællesforelæsninger onsdage 15-17 i lokale 23.0.50

 

 8. februar  Tværmedialitet (Helle Kannik Haastrup)

Henry Jenkins

Haastrup, Helle Kannik (2010): ”Den tværmediale intertekstualitet – intertekstualitet i film- og medieforskningen” in Genkendelsens glæde – intertekstualitet på film, København, Multivers

 

22. februar  Smag og afsmag - medier og segmenter  (Palle Schantz Lauridsen)

Gripsrud, Jostein (2010): ”Forskelle: Sociale skel, livsstil og smag” in Mediekultur, mediesamfund (Hans Reitzels Forlag, 2. udgave)

 

8. marts  Medier som miljøer: Medium Theory og Medieøkologi (Mogens Olesen)

 McLuhan, Marshall (1964), Mennesket og Medierne (U.M.), kap. 1, ”Mediet er budskabet” (s. 17-36)

 Olesen, Mogens (in print), ”Medium Theory og Medieøkologi”, fra Lauridsen & Svendsen (red.) Medieteori, Samfundslitteratur.

 

22. marts Sociale medier og privacy (Louise Yung Nielsen)

danah boyd (2014): It's Complicated. The Social Lives of Networked Teens, Yale University Press (Chapter 2: ”Privacy: Why do youth share so publicly”)

 

5. april  Digital dannelse (Mogens Olesen)

Uddrag fra:Tække, J. og Paulsen, M. (2015). Digital dannelse  – Udfordringer, erfaringer og perspektiver fra Randers HF og VUC. København: Unge Pædagoger.

 

26. april  Public service og offentlighed (Sophie Engberg Sonne)

Gripsrud, Jostein (2010): “Offentlighed og demokrati: Idealer og realiteter” in Mediekultur, Mediesamfund (København, Hans Reitzel, 2. udgave)?

 

10. maj  Branding og identitet (Kristina Lykke Hansen)

 Gardner, B.B & S.J. Levy (1955): “The Product and the Brand”. Harvard Business Review, March-April, p.33-39

https://static.squarespace.com/static/52f06caee4b0c058f6084354/t/539070a1e4b0b4380bb48719/1401974945820/Levy_ProductandBrand.pdf

 Heding, Tilde & Knudtzen, Charlotte (2009): "Overview: Brand Management 1985-2006” and “The Identity Approach” in Brand Management: Research, Theory and Practice’, p. 20-25, p. 47-56

 

Engelsk titel

Media Analysis 2

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Total
  • 206