DAN; Sprog 2

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af dansk morfologi og syntaks samt tekstlingvistisk

teori.

Færdigheder i grammatisk og tekstlingvistisk analyse.

Kompetencer i at forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele og til sammenhængen mellem disse.

 

Fællesforelæsninger:

Uge           Dato         Emne

5               1/2           Introduktion til grammatik og tekstlingvistik -   

                                 eksemplificeret ud fra tekstananlyse -

                                 og Sprog 2-intro (Tanya Karoli Christensen og

                                 (Torben Juel Jensen)

7              15/2          Morfologi (Jan Heegård Petersen) 

9              28/2          Dansk Topologi - Introduktion til sætningsskemaet

                                 (Tanya Karoli Christensen) OBS tirsdag 16-18

11            15/3           Tekststruktur og tekstsammenhæng (Ib Ulbæk)

13            29/3           Grammatisk variation i (det) danske sprogsamfund

                                 (Torben Juel Jensen) 

16            19/4           Grammatik og dansk retskrivningsnorm

                                 (Torben Juel Jensen) 

18             3/5           Grammatik i praksis (Tanya Karoli Christensen) 

 

 

 

 

 

 

 

Engelsk titel

Language 2

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Total
  • 206