DAN; Litteraturanalyse + fællesforelæsning

Kursusindhold

Fællesforelæsninger E16: Mandage kl 8-10

(1) 5.9. Hvordan man læser (Erik Skyum-Nielsen)

(2) 12.9. Novelleteori (Erik Skyum-Nielsen)

(3) 19.9. Prosagenrer og prosastil (Torben Jelsbak)

(4) 26.9. Genre og fortolkning (Sune Auken)

(5) 3.10. Narratologi og karakterologi (Anders Juhl Rasmussen)

(6) 10.10. Nærlæsning i nykritik og strukturalisme (Erik Skyum-Nielsen)

17.10. Efterårsferie

(7) 24.10. En tekst er aldrig uskyldig. Om udgavers og varianters betydning for tekstanalysen (Johnny Kondrup)

(8) 31.10. Lyrik: Genre, sprog, teori (Jan Rosiek)

(9) 7.11. Digital poesi m.m. (Krista Stinne Greve Rasmussen)

(10) 14.11. Rytmen i poesien. Fra ældre til ny metrik (Erik Skyum-Nielsen).

(11) 21.11. Retorik, betydning og udsigelse i lyrik (René Rasmussen)

(12) 28.11. Tre former for Autofiktion (Mads Bunch)

(13) 5.12. Drama og dramaanalyse (Erik A. Nielsen)

(14) 12.12. Aktuel dramatik (Anne Middelboe Christensen)

  

Engelsk titel

Literary Analysis

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen og institutbiblioteket overtager et par enkelte forelæsningsgange.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio-prøve bestående af:
- Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningsgangene.
- 2-3 bundne skriftlige hjemmeopgaver
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Bedømmes af eksaminator.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5