Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

DAN; Litteraturanalyse + fællesforelæsning

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Erik Skyum-Nielsen (3-677570426a776f306d7730666d)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDAB01226U

Engelsk titel

Literary Analysis

Kursusindhold

Fællesforelæsninger E16: Mandage kl 8-10

(1) 5.9. Hvordan man læser (Erik Skyum-Nielsen)

(2) 12.9. Novelleteori (Erik Skyum-Nielsen)

(3) 19.9. Prosagenrer og prosastil (Torben Jelsbak)

(4) 26.9. Genre og fortolkning (Sune Auken)

(5) 3.10. Narratologi og karakterologi (Anders Juhl Rasmussen)

(6) 10.10. Nærlæsning i nykritik og strukturalisme (Erik Skyum-Nielsen)

17.10. Efterårsferie

(7) 24.10. En tekst er aldrig uskyldig. Om udgavers og varianters betydning for tekstanalysen (Johnny Kondrup)

(8) 31.10. Lyrik: Genre, sprog, teori (Jan Rosiek)

(9) 7.11. Digital poesi m.m. (Krista Stinne Greve Rasmussen)

(10) 14.11. Rytmen i poesien. Fra ældre til ny metrik (Erik Skyum-Nielsen).

(11) 21.11. Retorik, betydning og udsigelse i lyrik (René Rasmussen)

(12) 28.11. Tre former for Autofiktion (Mads Bunch)

(13) 5.12. Drama og dramaanalyse (Erik A. Nielsen)

(14) 12.12. Aktuel dramatik (Anne Middelboe Christensen)

  

Målbeskrivelse

Se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf/

Uddannelse

Dansk

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Underviser

Krista Stinne Greve Rasmussen
Jan Aage Rasmussen
René Rasmussen
Erik Skyum-Nielsen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Skema uden for skemagruppe
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen og institutbiblioteket overtager et par enkelte forelæsningsgange.

Kapacitet

6 hold á 30-35 studerende

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Forelæsninger 28
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 118,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Portfolio
Portfolio-prøve bestående af:
- Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningsgangene.
- 2-3 bundne skriftlige hjemmeopgaver

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Censurform

Ingen ekstern censur
Bedømmes af eksaminator.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende