DAN; Medieanalyse 1 – Medier, æstetik og genrer

Kursusindhold

Fællesforelæsninger E16 onsdage 15-17

Uge          Dato      Undervisningsaktivitet

37             14/9      Palle Scahtnz Lauridsen: Genrer  

39             28/9      Palle Schantz Lauridsen: Billedanalyse

41             12/10    Studieteknik

44             2/11      Helle Kannik Haastrup: Den komplekse tv-fortælling  

46             16/11     Isak Thorsen: Dokumentarfilm

48             30/11     Mogens Olesen: Digitale medier og internettet

50             14/12     Isak Thorsen: Medieanalyse - En film, forskellige

                               metoder - Tinker Tailor Soldier Spy     

 

Engelsk titel

Media Analysis 1 – Media, Aesthetics and Genres

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen og institutbiblioteket overtager et par enkelte forelæsningsgange.

OBS: Deltagelse er obligatorisk i både studieteknik og biblioteksundervisning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve (dialog) med hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 45
 • Total
 • 206