DAN; Sprog 1 - Tale & skrift

Kursusindhold

Fælles forelæsninger E2016:

 

   uge    dato                                        

    36    7/9      Sproghistorie, v. lektor Thomas Olander

    38    21/9    studieteknik

    40    5/10    Dialektologi, v. lektor Henrik Hovmark

    43    26/10  Dansk prosodi, v. lektor John Tøndering

    45    9/11    Sprogholdningsstudier i Danmark, v. prof. Tore Kristiansen

    47    23/11  Skrift og tale, bogstav og lyd v. lektor Holger Juul 

    49    7/12    Sprogvidenskabens discipliner, v. prof. Frans Gregersen

 

Engelsk titel

Language 1 – Speech and writing (constituent and compulsory)

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen og institutbiblioteket overtager et par enkelte forelæsningsgange.

OBS: Deltagelse er obligatorisk i både undervisning og til fællesforelæsninger.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af:
- Forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningen.
- 3 bundne skriftlige semesteropgaver, af hvilke én skal omhandle elementet ”Dansk skriftsprogsnorm”.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 45
 • Total
 • 206