DAN; V4 Den eksistentielle bølge i dansk litteratur fra 1980 til i dag

Kursusindhold

Efter at forfatterne i 1960’erne og 70’erne havde vendt sig væk fra det subjektive og eksistentielle, kom dette fokus stærkt tilbage hos de danske lyrikere, der debuterede omkring 1980 (de såkaldte ’kropsmodernister’). Digtere som Michael Strunge, Søren Ulrik Thomsen og Pia Tafdrup tog igen tråden op fra den eksistentielle digtning, som – på forskelligste vis ganske vist – havde været fremherskende i dansk litteratur fra slutningen af 2. Verdenskrig og frem til midten af 60’erne. På valgfaget skal vi beskæftige os med den ’nyeksistentialisme’, som man kan kalde den, der slår igennem efter den politiserede og kollektivistiske 70’er-digtning. Ud over lyrikere som de nævnte skal vi se på, hvordan prosaister som Jens-Martin Eriksen og Jens Christian Grøndahl samt lyrikere som Pia Juul og Niels Frank viderefører nyeksistentialismen i en mere postmodernistisk retning op gennem 80’erne, og på hvordan forfattere som Christina Hesselholdt, Helle Helle og Solvej Balle giver den en særlig minimalistisk fortolkning i 1990’erne. Kurset rundes af med nedslag i nogle forfatterskaber fra nutiden, som kan henregnes til den nyeksistentialistiske bølge, herunder Theis Ørntofts og Signe Gjessings (den såkaldte ’metamodernisme’).

Samtidig med at kurset giver indblik i en vigtig, men de senere år temmelig overset, strømning i den nyere periodes danske litteratur, vil det præsentere forskellige teorier til læsning og fortolkning af det eksistentielle tema i litteraturen, først og fremmest af filosofisk og psykologisk karakter.

Engelsk titel

The Existential Wave in Danish Literature from 1980 till Today

Holdundervisning

Grundbog på kurset vil være Marianne Stidsens Rilkes engle. Eksistentialismen i går – i dag – i morgen fra 2016 (anskaffes). Der vil desuden blive udfærdiget et kompendium med supplerende tekster. Deltagerne må selv påregne at skulle anskaffe nogle af de litterære værker, der indgår i pensum.

Som introduktion til første gang læses Søren Ulrik Thomsens essay ”Farvel til det blå rum”, i: En dans på gloser (1996 [1990])

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave

Undervisningen giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med 'Fællesforelæsningen: Sådan skriver du en akademisk opgave' og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 70
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 132,5
  • Total
  • 412,5