DAN; V3 Professionelle skrivegenrer og læringsstrategier

Kursusindhold

Dette kursus beskæftiger sig med et kerneområde inden for Danskstudiet, nemlig mulighederne for at skrive meningsfulde og hensigtsmæssige tekster henvendt til en eller flere læsere i tid og kontekst. Kursusdeltagere vil blive indført i genreteori og i læringsstrategierne, man kan udlede herfra.

Når vi kommunikerer i konkrete situationer, gør vi det med bevidsthed om vores modtagere og den kontekst, vores ytringer indgår i. Samtidig styres vi af forskellige sociale formål. Vores intention med de tekster, vi skriver, er, at de skal udrette noget over for nogen. At forstå teksters magt (eller mangel på samme) afhænger af at forstå, hvordan tekster retter sig mod genrer, der udgør typificerede rammer for målrettede sociale handlinger. Vores viden om bestemte institutioners genrer, deres typiske formål, indhold, struktur, afsendere, modtagere og sproglige udtryk, og vores evne til at tilpasse vores tekster institutionaliserede normer er afgørende for, om vi med vores tekster opnår det, vi intenderede, da vi skrev dem.

Dette kursus beskæftiger sig med professionelle tekster, professionelle skrivegenrer og de institutioner, hvor sådanne genrer opstår, får magt og udvikles. Kurset stiller for det første skarpt på en række teoretiske spørgsmål, herunder: Hvordan udnyttes genrer i praksis? Hvor fleksible rammer er skriftlige genrer? Hvilke genrer er særligt magtfulde? Hvordan tilegner man sig nye genrer? Hvordan bliver man medlem af nye (skriftlige) praksisfællesskaber? Hvordan udvikler genrer sig over tid?

 

Engelsk titel

Professional genres and learning strategies

Målbeskrivelse

Dette kursus beskæftiger sig med professionelle tekster, professionelle skrivegenrer og de institutioner, hvor sådanne genrer opstår, får magt og udvikles. Kurset stiller for det første skarpt på en række teoretiske spørgsmål, herunder: Hvordan udnyttes genrer i praksis? Hvor fleksible rammer er skriftlige genrer? Hvilke genrer er særligt magtfulde? Hvordan tilegner man sig nye genrer? Hvordan bliver man medlem af nye (skriftlige) praksisfællesskaber? Hvordan udvikler genrer sig over tid?

Kursets målsætning er for det andet at give deltagerne empiriske forudsætninger for at analysere, afkode og reflektere over genrenormer for en række institutionelle skriftlige genrer. Deltagerne arbejder både med at analysere og anvende genrer, herunder også med at reflektere over hvordan og med hvilke forbehold institutionelle genrer kan ændres af de parter, der bruger dem i praksis.

Intentionen med kurset er også, at deltagerne undervejs skriver inden for en række institutionelle genrer, samt at disse tekster vil kunne indgå i den endelige eksamensopgave. Som deltager skal man dermed være indstillet på at arbejde eksamensrettet fra første undervisningsgang. Det er således et tredje mål med kurset, at deltagerne udvikler deres egne professionelle skrivekompetencer, både inden for universitets eksamensgenrer, men også inden for skriftlige genrer, som kandidatstuderende fra humaniora ofte møder i arbejdslivet efter universitetet, ikke mindst inden for undervisning, kommunikation, HR, projektledelse, forskning eller vejledning. Vi vil derfor på kurset analysere tekster (og genrer) fra sådanne sektorer

Holdundervisning

På kurset læser vi en række klassiske artikler og uddrag fra bøger om pragmatisk genreteori af retorikere og sprogforskere som Mikhail M. Bakhtin, Carolyn R. Miller, Amy Devitt, Anne Freadman, Carol Berkenkotter, Thomas N. Huckin, David R. Russell, John M. Swales og Vijak K. Bhatia. Vi læser desuden en række state-of-the-art undersøgelser af institutionelle skrivegenrer.

Der vil foreligge et trykt kompendium inden kursets start. I semesterplanen henvises der i øvrigt til en række artikler, som vil kunne downloades gratis af KU studerende via Det Kongelige Bibliotek. Hvis muligt er det at foretrække, at alle deltagere medbringer en bærbar computer til hver undervisningsgang.

DAN BA-2012

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf

Undervisningen giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med 'Fællesforelæsningen: Sådan skriver du en akademisk opgave' og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 70
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 132,5
  • Total
  • 412,5